Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Digitest | 27. mai 2024

Rulli end üles

Üles

Kuidas kirjutada head ülevaadet? :: Digitest

kuidas-kirjutada

Tahaksid kirjutada superhea ülevaate äsjaomandatud, halvaks või heaks osutunud digitootest, aga ei oska kuidagi algust teha? Ehk leiad abi sellest, mis siin kirja pandud on. Püüan anda juhiseid selle kohta, kuidas kirjutada head ülevaadet ning millest üldse heas ülevaates rääkima peaks.

Kuna testida võib nii sülearvutikotti kui ka sülearvutit, siis ei saa ma siin anda väga konkreetseid juhendeid ega tuua ära täpseid parameetreid, mida mingi riistapuu juures vaatlema peaks.

Allpool kirja pandu ei ole kohustuslik selleks, et Digitesti veebilehele ülevaadet postitada. Ülevaade võib olla ka vahetu ning emotsioonidel baseeruv. Ka selline tekst ütleb toote kohta üht-teist.

1. Kuidas siis?

1.1 Hea ülevaade ei pea olema kiidulaul testitavale digitootele. Ka negatiivsed ülevaated võivad olla head, eeldusel, et kriitika on konkreetselt põhjendatud.

1.2. Igal halval tootel on ka positiivsed küljed. Alati. Ka need tuleks subjektiivselt halvana tunduva riistapuu juures välja tuua. Kellegi teise jaoks võivad just need määravaks osutuda.

1.3. Igal heal tootel on ka negatiivsed küljed. Alati. Ka need tuleks subjektiivselt väga heana tunduva riistapuu juures välja tuua. Kellegi teise jaoks võivad just need määravaks osutuda.

1.4. Kui tegemist on vähegi pikema ülevaatega kui pool A4 lehekülge, siis püüa tekst kindlasti alapealkirjadega liigendada. See kergendab lugejatel just nende otsitud informatsiooni leidmist Sinu ülevaate tekstist.

1.5. Kui vähegi võimalik, pildista toodet millest kirjutad. Fotod ei pea olema professionaalse välimusega – iga lisatud foto on hindamatu infoallikas selleks, et täpselt aru saada, millest tekstis täpselt jutt käib.

2 Ülevaateid on laias laastus kahesuguseid:

2.1. Võrdlevad; Ülevaated, kus võrreldakse mingeid teineteisele lähedal asuvaid tooteid. Selliste ülevaadete puhul on oluline et mõlema toote puhul räägitaks samadest parameetritest.
2.2. Kirjeldavad; Ülevaated, kus kirjutatakse ühestainsast tootest, tuuakse välja selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Ka siin ei tee halba paralleelide tõmbamine erinevate samast klassist toodete puhul. Need võivad aga olla lühikesed ja kaootilised.

3. Hea ülevaate sisu jaguneb kolme ossa:

1. Sissejuhatus
2. Ülevaade
3. Kokkuvõte

4. Sissejuhatus peaks vastama küsimustele:

4.1. Mis tootega on tegu ja millisele kasutajagrupile (professionaalid või algajad, arvutigraafikud või koduperenaised) see suunatud on.
4.1.1 Ei saa kirjutada koduperenaistele mõeldud monitorist, oodates sellelt professionaalsetele arvutigraafikutele valmistatud monitri karakteristikuid. Selge see, et sellise eelduse juures ei kõlba testitav kuhugi.
4.2. Millised on selle konkreetse toote lubadused?
4.2.1 Sellele küsimisele vastamiseks tuleb teha teoreetilist eeltööd, lugedes tootjafirma poolt kirjutatud tootetutvustusi ja pressiteateid. Tihtipeale käivad tootjad välja veksleid, mille vastavust tõelisusele ülevaade kontrollima peaks (nt “selle fotoaparaadi sensor on mitu korda valgustundlikum” või “x toode on maailma pisim” (kas ikka on pisike ja kui, siis kas see ka positiivne omadus on?))
4.3. Millised on üldsuse poolt sellele tootele pandud lootused?
4.4. Sissejuhatuses võib ka ära tuua arvatavad vastused ülalesitatud probleemsituatsioonidele. Ilma detailidesse laskumata.
4.5. hea sissejuhatus peaks ärgitama inimesi edasi lugema ning andma mõista millest edasises juttu tuleb.

5. Ülevaate põhitekst peaks vastama küsimustele:

5.1. Mida see riistapuu teha suudab?
5.2. Kuidas see töötab?
5.3. Mille poolest erineb see toode teistest omataolistest?
5.4. Mil määral vastab toode tootja poolt välja käidud lubadustele?
5.5. Mil määral vastab toode üldsuse poolt sellele pandud ootustele?
5.6. Mis Sulle selle toote juures meeldib ja mis ei meeldi

6. Kokkuvõtes peaks:

6.1. Alapunktide kaupa välja tooma ülevaateobjekti positiivsed küljed
6.2. Alapunktide kaupa välja tooma toote negatiivsed küljed
(Üldiselt arvatakse, et lugejaile meeldib rohkem, kui positiivsed omadused esitatakse enne negatiivseid)
6.3. Soovitama lugejale konkreetselt ja tugevalt: kas Sina soovitad seda toodet osta või mitte. Lugeja jaoks on ülevaate juures kõige tähtsam teada saada, kas see konkreetne toode on seda väärt, et tema peale raha kulutada.
6.4. Paari lühikese lausega põhjendama oma otsust.
6.5. Arvesse tuleks kindlasti võtta ka toote hinda.

7. Veel mõned pisikesed nipid, mis hea ülevaate puhul olulised on:

7.1. Kirjuta võimalikult konkreetselt.
7.2. Varusta tekst vajalikes kohtades linkidega, et lugejad saaksid asja kohta rohkem teada. (hea on linkida mõne spetsiifilise termini kasutamisel nt Wikipediasse jne).
7.3. Digitesti ülevaadetesse saab lisada ka videosi nii veebist linkides kui ka Sinu enda arvutist üles laadides. Võimalusel kasuta seda kindlasti.
7.4. Loe teisi, juba kirjutatud arvustusi. Mitte maha kirjutamise eesmärgil – võibolla jäi sul nii mõnigi tähtis aspekt kahe silma vahele. Nii avastad selle ja saad ise järgi uurida.

Tagasi “Korduma kippuvad küsimused” lehele

1020206_21165810